Hvem er Brødrene Brøndbo AS ?

Brødrene Brøndbo AS er et maskinentreprenørfirma fra Skage i
Overhalla Kommune. Org. nr. 992 850 612

Firmaet eies 100% av daglig leder Odd Erling Brøndbo, som har vært med siden 1992.

Selskapet driver med utbygging av veg, vann og avløp, samt grunn- og uteomhusarbeid for bygg. Videre driver firmaet med massetransport og
har idag 7 lastebiler og 1 maskinhenger.

Firmaet har 20 ansatte med ulik bakgrunn i form av fagbrev eller ADK-serfikatet.

Sivilingeniør Odd Erling Brøndbo har arbeidet i firmaet siden 1992,
og tar seg av anbud, byggemøter og oppfølging ovenfor oppdragsgivere.

Firmaet har sentral godkjenning i klasse 3 for utførelse og kontroll.
Firmaet har en omsetning på ca. 38 mill. kr. Hvor de fleste oppdragsgiverne
er offentlig etater som kommuner, Statens Vegvesen og NVE.

Firmaet tar på seg oppdrag i området Mosjøen i nord og Verdal i sør,
men har kjerneområdet i Namsos/Overhalla.

Regnskap føres av Recon Regnskap AS i Namsos og revisor er Noraudit Romuld AS.