Ny Vegvesen-kontrakt. - 4.mai 2013.


Brødrene Brøndbo as har fått ny kontrakt med Statens vegvesen Region midt på 11,98 mill kr. eks.mva
Arbeidene omfatter bygging av ny gang og sykkelvei på Høknes i Namsos, samt et mindre fortau i Flatanger.
Kontrakten ble vunnet i konkurranse med 2 andre firma, og differansen mellom de to første var 2,5 %.
Arbeidene starter i juni/juli 2013 og skal väre avsluttet i 2014.