Spillumsåsen boligfelt - VA-ledninger legges


Spillumsåsen boligfelt - VA-ledninger legges.