Åpning av ny miljøgate


Torsdag 28.juni var et åpning av ny miljøgate på E6 Namsskogan,
hvor Brødrene Brøndbo as har vært hovedentrp.
Det ble laget en kake, som viser miljøgata.
Statens vegvesen var godt fornøyd med arbeidene.

Volvo FMX