E6 Brenna - Kapskarmo


Vegarbeidet på E6-Brenna går for fullt hele vinteren. Det pågår masseflytting av løsmasser og sprengningsarbeider.

Firmaet har 5 gravemaskiner, 3 tippbiler og 1 dumper i sving.

Lænn-krysset

Lænn-krysset