Namsskogan miljøgate


Brødrene Brøndbo as er i sluttfasen med bygging av E6 Namsskogan miljøgate. Selve E6-arbeidene er ferdig , med aunntak av grøntanlegg, som utføres våren 2012.

Nå pågår arbeider for Namsskogan kommune med nye parkeringsplasser og veier.

Lænn-krysset

Lænn-krysset

Lænn-krysset