Ny E6 i Grane kommune.


Mandag 12.sept. startet Brødrene Brøndbo as arbeidene med ny E6- Brenna – Kapskarmo. Det skal bygges 5 km ny E6 i Grane kommune.
Arbeidene i høst vil bestå av fjerning av veg.dekke/løsmasser og sprengningsarbeider.

Skage