Miljøgate – Namsskogan


Arbeidene med ny miljøgate går for fullt i ferietrafikken på E6 i Namsskogan sentrum.

Skage