Oppstart gs-veg Svalia


Mandag 4.juli startet Brødrene Brøndbo as bygging av ny gs- veg i Svalia for Overhalla kommune. Arbeidene skal foregå fram til høsten 2011.

Skage