Trafikksikkerhetstiltak – Skage sentrum

Fredag 15.april startet Brødrene Brøndbo as på arbeidene for Statens vegvesen på Skage sentrum. Det skal bygges ny busslomme ,og gjøres div. tiltak for å øke trafikksikkerheten.

Skage