Transport for NVE – 9. mars 2011

Brødrene Brøndbo as har inngått kontrakt med NVE om steintransport i Grong. Arbeidene har pågått siden 5.januar og varer fram til 10.april Det kjøres sprengningstein til elveforbygning med 4 tippbiler. Det skal kjøres 30.000 m3.