Riving av Sandmoen bru

Overhalla Mandag 6.des.2010 startet vi riving av Sandmoen bru i Overhalla på oppdrag for Statens vegvesen Region Midt.
Af Descom er underentreprenør. Og utfører selve rivingen.

Sandmoen