Anlegget i Vemundvik

Fv. 769 – Strekningen Lænn-Sørenget tar form.
Mandag 23.august startet arbeidet med flytting av trafikk og klargjøring av ny veg.