Arbeidene i Kattmarka er i full gang igjen!


Det foretas sprengning og utkjøring av stein, som benytts til vegfylling.
Senere starter arbeidene med vann- og avløpsanlegget.