Bygging av nytt T-kryss Lænn på Rv. 769 utenfor Namsos pågår.


Arbeidene med bygging av nytt T-kryss ved Lænn ble staret mandag 19.okotober. Arbeidene omfatter utfylling av sprengtsteinmasser fra vei-skjæringene.

På bildene ser vi Rune Pedersen legge ut masser med Hitachi 160.

Lænn-krysset

Lænn-krysset

Lænn-krysset