Ny kontrakt med Avinor på Namsos flyplass


Brødrene Brøndbo as har inngått kontrakt med Avinor ang. bygging av ny parkeringsplass.

Arbeidene er i full gang, og skal være avsluttet 10.november.