Anleggsarbeider på Rv. 769 Vemundvik


Arbeidene har pågått siden 3.august og er i rute.

Det pågår uttak av sprengtstein , som benyttes til motfyllinger, før selve vegen bygges.