Nye kontrakter for ca. 30 mill. kr


Brødrene Brøndbo as har inngått følgende nye kontrakter :

1. Vemundvik - ny veg - Statens vegvesen - 18,1 mill .kr

2. Verftsgata - ny gate - Namdalsprosjektet - 4,0 mill .kr

3. Fjernvarmeanlegg  Namsos sentrum - Bovarme as  6,8 mill .kr

4. Rv. 17 Hjelbotn - Siktubedring - Statens vegvesen - 1,0 mill .kr