Nye kontrakter


Brødrene Brøndbo as har inngått følgende nye kontrakter - med Namsos kommune om utbygging av p.plass ved Amfi. - med Statens vegvesen om bygging av ny Rv17 Skogmo - Skjørland , etappe 2. - med Statens vegvesen om TS-tiltak på E6- Harran/Namsskogan