Utbedring av Rv. 17 - Himo


Brødrene Brøndbo as er igang med ny vegarbeider
for Statens Vegesen på Rv. 17 Himo