Utbedring av Rv. 17 på Reitan


Brødrene Brøndbo as er i full gang med utbedring av Rv. 17 på Reitan, Arbeidene omfatter sprengning og masseflytting helt inntil Rv. 17 Veien må stenges i korte perioder. Arbeidene har hitil gått uten problemmer.