Arbeider på Rv. 17


Firmaet utfører for tiden arbeider langs Rv. 17 med breddeutvidelse for rekkverk. Arbeidene ble startet i juli og skal være ferdig 10.okt.
Kontrakten med Statens vegvesen er på ca 2,6 mill .kr.