Masseutskifting rundt Namsos Kulturhus

Masseutskiftning rundt Namsos kultuhus pågår for fullt.
Det graves bort sagbruksavfall og fylles inn leca for å avlaste bygget.