Gang- og sykkelvei i Gullvikmoen

Arbeidene med ny g/s-vei pågår nå for fullt.
Prosjektet er noe utvidet og omfatter også stabilering av grunn i området, og det er foretatt plastring av bekk, samt avlastning av masser i skråninger.
Nå pågår det sprengningsarbeider og rørleggingsarbeider for Namsos kommune.