Her jobber vi nå.

Prosjekt navn:

Sted:

Byggherre:

Type oppdrag:

Hovedvannledning Fætten

Verdal

Verdal kommune

316mm vannledning

Lysheim renseanlegg

Steinkjer

Steinkjer kommune

Renseanlegg

Lauøyveien

Vikna

Vikna kommune

Veg

Olav Duun v skole

Namsos

Olsen

Grunn og utomh.

Egge

Steinkjer

Steinkjer kommune

gs-veg

Rørvik Kysthotell

Vikna

Olsen

grunnarb

Osen

Osen

Osen kommune

Veg